Komitet Honorowy

Honorowy Patronat

Prof. dr hab. dr h. c. multi Zygmunt Litwińczuk - JM Rektor UP w Lublinie


Prof. dr hab. Joanna Barłowska - Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Andrzej Marczuk - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Elżbieta Bożejewicz - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

 

Organizatorzy Konferencji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska - Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych oraz Katedra Podstaw Techniki -  Zakład Ergonomii
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska – Sekcja Higieny Pracy
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Ergonomii i BHP

 

Komitet Naukowo-Programowy

Dr hab. inż. Halina Pawlak - UP Lublin – przewodnicząca
Prof. dr hab. Leszek Tymczyna – UP Lublin
Prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski – UP Lublin
Dr inż. Piotr Kaczmarek – OSPSBHP – Kalisz
Dr inż. Józef Witczak – OSPSBHP – Radom
Mgr Bogumiła Firlej – OSPSBHP – Lublin
Dr hab. Stanisław Lachowski - Lubelski Oddział PTErg

   

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek - przewodnicząca
Dr inż. Justyna Martyna – sekretarz
Dr hab. prof. nadzw. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Dr hab. inż. Halina Pawlak
Dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk
Dr inż. Wioletta Wnuk
Dr inż. Agata Drabik
Dr inż. Łukasz Wlazło
Dr inż. Agnieszka Buczaj
Dr inż. Piotr Maksym
Dr inż. Anna Pecyna
inż. Agata Jaśkowiec
Sylwia Paluch
Karolina Misztal