konferencja Agro2Autorzy zdjęć: J.Piasecki (ZTK), A.Szwajgier (UCI); zdjęcie pochodzi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Tematyka konferencji

 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomia stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, uwarunkowania prawne środowiska pracy, wypadkowość w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz innowacyjne metody przeciwdziałania zagrożeniom, jakość kształcenia w zakresie bhp, kompetencje miękkie specjalisty bhp.