Uczestnictwo

 

Komunikat Nr 1 - wersja PDF

Komunikat Nr 2 - Program Konferencji - wersja PDF

 

WAŻNE TERMINY

Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji - do 14 kwietnia 2017 roku
Termin uiszczenia opłat za udział w konferencji - do  21 kwietnia 2017 roku

 

Koszty uczestnictwa:

Studenci

Dla studentów koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:
Wariant I - 35 zł - Uczestnictwo w konferencji bez publikacji artykułu (materiały konferencyjne, możliwość prezentacji posteru, udział w warsztatach, certyfikat uczestnictwa, obiad, udział w ognisku integracyjnym).

Wariant II - 100 zł - Uczestnictwo w konferencji z mozliwościa publikacji artykułu w monografii (materiały konferencyjne, możliwość prezentacji posteru, udział w warsztatach, certyfikat uczestnictwa, obiad, udział w ognisku integracyjnym).

 

Pracownicy i nauczyciele akademiccy

200 zł - Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji z możliwością prezentacji posteru dla pracowników i nauczycieli akademickich.

 

Publikacja monografii

Artykuły wyłącznie po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej na ogólnie obowiązujących zasadach (min. 20 tys. znaków).

Monografia zostanie wydana po konferencji.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:
Centralny Ośrodek Szkolenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu OSPSBHP w Warszawie
ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz
Nr rachunku bankowego: 41 1090 1160 0000 0001 1406 9224
Tytuł przelewu: Konferencja Lublin + Imię i Nazwisko